Regler 2024

 

OBS - Alla tävlingar som ingår i rankingsystemet Swedish Pike League bekräftar att man följer lagar och myndigheternas krav i samband med pågående Coronapandemi. Tävlingar som inte följer reglerna diskvalificeras omedelbart.

SPL-Team

 • Ett Team består av 2-5 personer i Swedish Pike League ("SPL").
 • Man kan fylla på med upp till 5 medlemmar i Teamet under säsong eller anmäla alla medlemmar direkt, det gör man som man vill.
 • Medlemmarna måste vara anmälda i teamet FÖRE aktuell tävling startar.
 • Man får INTE byta ut anmäld medlem under året som har tävlat med Teamet.
 • Man får byta ut anmäld medlem som INTE tävlat med teamet.
 • Samtliga anmälda teammedlemmar måste vara aktiva medlemmar i organisationen Sportfiskarna. Ansvaret ligger på den enskilde att kontrollera detta. Om du är osäker mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • En medlem i ett SPL-team får endast representera ett (1) Team i SPL under säsongen.
 • En medlem i ett SPL-team får tävla i andra team om detta team valt att INTE delta i SPL eller i en tävling som inte ingår i SPL.
 • En medlem får byta Team om denna inte tävlat för ett SPL-registrerat Team i en tävling som deltar i SPL under säsongen.
 • Under 2024 räknas de 3 bästa resultaten ihop till totalpoängen.
 • De 20 bästa teamen när SPL säsongen är slut erbjuds en plats på SM 2025. Vilka 2-3 medlemmar som skall anmälas till SM avgörs av TEAMET själva. Man erbjuds endast en (1) plats per Team, alltså inte ett Team med 3 personer och ytterligare med 2 personer. Dock krävs att det lag som tävlar i SM har deltagare som tävlat minst en gång i en SPL-tävling den innevarande säsongen.
 • Ambitionen är att samtliga tävlingar skall ha en representant från SPL närvarande.
 • Team får inte tävla i fler än en tävling samma dag (lag får inte delas och delta i flera tävlingar)

DM-Team (DM arrangeras av Sportfiskarna, inte SPL)

 • Ett TEAM får bara ställa upp på distriktsmästerskapen i ETT distrikt.
 • Ett TEAM på DM behöver inte vara samma som i SPL.
 • Om medlem kvalificerar sig till SM både via SPL och DM så tvingas medlemmen välja vilket TEAM han skall ingå i vid SM.

SM-Team (SM arrangeras av Sportfiskarna, inte SPL)

 • De 3 SM-medaljörerna 2024 erbjuds en plats i SM 2025.
 • Medlemmarna i dessa 3 TEAM kan om de så vill vara med i SPL och/eller DM i andra konstellationer men senare tvingas medlemmen välja vilket TEAM han skall ingå i vid SM.
 • För att få delta i teamet på SM så måste man deltagit i teamet i minst en SPL tävling.

Krav på tävlingsarrangörer/ checklista

 • Arrangörer ska ta in lagens respektive SPL-ID innan start.
 • Alla tävlingar i SPL skall vara anmälda senast den 31/1 och datumsatta senast 28/2 innevarande tävlingsår. Och inga SPL tävlingar får arrangeras under SM final helgen. (SM i Gädda alltid 1:a lördagen i oktober)
 • Godkända SPL tävlingar ska så fort som möjligt och senast 14 dagar innan anmälan öppnar publikt redogöra för exakt när anmälan öppnar och hur man anmäler sig för öppna platser. Detta publiceras på pikeleague.se
 • Arrangörer ska efter tävlingens slut rapportera resultatlista med SPL ID angivet vid lagets placering så skyndsamt som möjligt, senast 2 arbetsdagar i efterhand. I rapporten ska också antal startande lag (ej antal som kom i mål) anges. Rapporten, helst i excel, skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 • Skulle lag hamna på samma plats måste arrangören i rapporteringen till SPL ändå på eget sätt (längst fisk, först fångad fisk, etc) avgöra en skillnad i placering. Vi kan inte registrera samma plats och poäng på två lag i SPL. Resultat ska rapporteras för samtliga lag, även de som "nollat"!
 • Tävlingsavgift/ sanktioneringsavgift 2024 är 2500:-Efter varje tävling fakturerar sportfiskarna sanktioneringsavgift inom 10 dagar. I avgiften ingår en arrangörsförsäkring från Svedea. 

Krav på tävlingar som ingår i SPL och kval till SM

 • Maxregel, tävlingar med fler än 150 båtar/ lag kan ej ingå i SPL
 • För att en tävlings resultat skall registreras i SPL krävs minimum 25 startande lag.
 • Samtliga tävlingar måste ha minst 50% öppen anmälan.
 • Endast tävlingar arrangerade från 15 maj och framåt kan ingå i SPL. Undantag kan ske efter skriftligt godkännande av Länsstyrelsen / Länsfiskekonsulent.
 • Läs fullständiga regler här under fliken Gädda
 • Mätbrädor i SPL tävlingar skall vara försedda med sk stopp. Gäller både för arrangörer och tävlande där man får använda egna brädor.
 • Tävlingar med fristart eller där man får traila till olika vatten skall använda GPS-positionering i bilderna för att säkerställa att fisken fångats på godkänt vatten. 
 • Samtliga fångstrapporter med tillhörande mätbild måste granskas av tävlingsledningen och godkännas för att räknas in i resultatet. Man får alltså inte godkänna tex ”mindre fiskar” utan kontroll.
 • Alla tävlingar i SPL skall vara anmälda senast den 1/4 och datumsatta senast 15/4 innevarande tävlingsår. Och inga SPL tävlingar får arrangeras under SM final helgen. (SM i Gädda alltid 1:a lördagen i oktober)
 • Godkända SPL tävlingar ska så fort som möjligt och senast 14 dagar innan anmälan öppnar publikt redogöra för exakt när anmälan öppnar och hur man anmäler sig för öppna platser. Detta publiceras på pikeleague.se
 • Om reglerna inte följs kan tävling nekas att delta alternativt tas inte resultaten in i SPL.
 • SPL förbehåller sig rätten att ändra i regler och krav vid var tid om så är nödvändigt.

Poängräkning i Pikeleague

 • Poängräkning sker via en linjär funktion,
  • Är det 100 st startande lag och du vinner får du 100% av 1000 poäng.
  • Kommer du på plats 50 av 100 startande lag får du 50% av 1000 poäng = 500
  • Bonus till prispallen är 200 till 1:an, 100 till 2:an och 50 poäng till 3:an.
  • Endast lag som fångar godkänd fisk kan erhålla poäng. (det räcker inte att delta)

  Linjär beräkning

   

 •  
 •  

Arrangörer

Sponsorer

© 2019 Fishy Tech AB. All Rights Reserved.
Facebook Login Google Login